XXXVII sesja Rady Powiatu w dniu 25.10.2017 r.

Zapytania:

Radny Józef Szafran zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o interwencję dotyczącą drogi wojewódzkiej nr 948. Przejazd tą drogą jest uciążliwy z uwagi na brak bieżącego uzupełniania miejsc po dokonanych przekopach.

Radny Andrzej Skrzypiński zapytał, czy młodzież uczęszczająca do szkół na terenie Powiatu Oświęcimskiego na chwilę obecną ma ważne legitymacje szkolne?

Na w/w zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas XXVII sesji (Protokół Nr XXXVII/2017 z dnia 25 października 2017 r., str. 8-9)

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe