XXXVI sesja Rady Powiatu w dniu 27.09.2017 r.

Interpelacje:

Radny Wojciech Kajdas złożył interpelację dotyczącą przejścia dla pieszych w Oświęcimiu na  ul. Słowackiego w pobliżu z ul. Staszica (załącznik 1, odpowiedź 1).

Radny Kazimierz Homa złożył interpelację w sprawie opracowania sprawozdania z procesu przygotowania inwestycji ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu (etap od ul. Chopina), (załącznik 2, odpowiedź 2).

Zapytania:

Radny Paweł Kobielusz odniósł się do wydarzeń z grudnia 2016 roku, a dokładnie do otwarcia pracowni rezonansu magnetycznego oraz kontraktu z NFZ na badania rezonansem magnetycznym w Szpitalu Powiatowym. Radny zwrócił uwagę, że badania będą możliwe od dnia 1 października 2017 r. Kontrakt zawarty jest do 2021 roku, a na okres rozliczeniowy do końca 2017 r. przewidziano kwotę 120 tys. zł. W związku z tym Radny zapytał:
- dlaczego 10 miesięcy pracownia była nieczynna i co było tego powodem?
- ilu pacjentów zostanie przebadanych w kwocie przewidzianej do końca roku?

Radny Wojciech Kajdas poruszył kwestie obaw Starostwa w stosunku do Jego osoby. Wyrazem niechęci miałoby być usunięcie Jego osoby z publikowanego zdjęcia z wizyty w Dachau. Sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, że Radny sam udostępnił wskazane zdjęcie na potrzeby Powiatu w celu umieszczenia fotografii na stronie internetowej.


Na pozostałe zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas XXXVI sesji
(Protokół Nr XXXVI/2017 z dnia 27 września 2017 r., str. 12-13)


Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe