Petycje - 2018 rok

Petycja Mieszkańców Osiedla Zasole w Oświęcimiu

Petycja z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie sprzeciwu wobec wycinki drzew na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i planowanemu ograniczeniu poruszania się mieszańców przez teren szkoły pomiędzy ul. Więżniów Oświęcimia a ul. Obozową.

Petycja skierowana w dniu 19 lutego 2018 r. do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 

Odpowiedź z dnia 8 marca 2018 r. na w/w petycję znajduje się w pliku do pobrania.


Petycja przedstawicieli Chełmeckiego i Oświęcimskiego Alarmu Smogowego

Petycja z dnia 24 marca 2018 r. dotycząca rzetelnego informowania mieszkańców o wysokim zanieczyszczeniu powietrza.

Pismo skierowane w dniu 26 marca 2018 r. do Wydziału Ochrony Środowiska oraz do Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Odpowiedź z dnia 16 maja 2018 r. na w/w petycję w pliku do pobrania.


Petycja mieszkańców Oświęcimia

Petycja z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie kategorycznego sprzeciwu dot. wycinki drzew na terenie Oświęcimia, skierowana w dniu 28 marca 2018 r. do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Pismo z dnia 18 kwietnia 2018 r. skierowane do Pani Moniki Olejarz w sprawie j.w.

Odpowiedź z dnia 15 maja 2018 r. informujące o nie rozpatrzeniu petycji z dnia 26 marca 2018 r. w pliku do pobrania.


Petycja mieszkańców ul. Karolina w Osieku

Petycja z dnia 4 maja 2018 r. dotycząca apelu mieszkańców do władz powiatu o uwzględnienie w planach inwestycyjnych oraz możliwe jak najszybsze wykonanie pobocza w formie chodnika (o długości 800 m) dla pieszych przy ul. Karolina w Osieku.

Petycja skierowana do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 

Odpowiedź z dnia 16 sierpnia 2018 r. na w/w petycję w pliku do pobrania.


Petycja Mieszkanców Gorzowa

Petycja z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji ruchu samochodowego w miejscowości Gorzów.

Przedłużenie terminu rozpatrzenia petycji z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Odpowiedź z dnia 28 grudnia 2018 r. na w/w petycję w pliku do pobrania.

 


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe