Rachunki bankowe

Mateusz Mamet 2011-09-27 drukuj

I N F O R M A C J A

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, że zostały zmienione numery rachunków bankowych.

Aktualne rachunki bankowe (służące do obsługi klienta) to:

16 8110 1023 2003 0312 0001 0038 - Dochody Skarbu Państwa (m.in. wpłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów SP) - poprzedni rachunek: 37 8123 0000 0012 0001 2000 0010

05 8110 1023 2003 0312 0001 0042 - Dochody Starostwa  (wpłaty m.in. z tyt. opłat komunikacyjnych, najmu lokali, kart parkingowych, kart wędkarskich, kar, odszkodowań) - poprzedni rachunek: 58 8123 0000 0012 0001 2000 0020

32 8110 1023 2003 0312 0001 0041 - Wydatki (wpływy z tyt. faktur wystawionych przez wydziały Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu) - poprzdni rachunek: 45 8123 0000 0012 0001 2000 0060

43 8110 1023 2003 0312 0001 0037 - Sumy depozytowe_Wadia i zabezpieczenia (wpływy z tyt. wadiów do przetargów i zabezpieczeń należytego wykonania umów) - poprzedni rachunek: 32 8123 0000 0012 0001 2000 0100

91 8110 1023 2003 0312 0001 0046 - Sumy depozytowe_ Biuro rzeczy znalezionych (wpłaty z tyt. znalezionych środków pieniężnych) - poprzedni rachunek: 77 8123 0000 0012 0001 2000 0260

81 8110 1023 2003 0312 0001 0032 - Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (wpłaty z tyt. opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych i kartograficznych, sprzedaż map i innych danych z  ewidencji, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) - poprzedni rachunek: 11 8123 0000 0012 0001 2000 0090

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe