Komisja Budżetu

Tomasz Karcz 2011-10-10 drukuj

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI

Komisja Budżetu działa w zakresie gospodarki finansowej powiatu określonym w rozdziale 6 ustawy o samorządzie powiatowym.

 

SKŁAD KOMISJI BUDŻETU

Przewodnicząca Komisji:
Barbara Gołda (od dnia 18 lutego 1999 r.)


Członkowie:
Andrzej Bibrzycki
Zdzisław Filip
Bronisław Grzesik (do dnia 26 września 2000 r.)
Andrzej Guzik
Bogusław Hatłas
Eugeniusz Królicki
Artur Mendyk
Paweł Mikuła (od dnia 7 marca 2002 r.)
Jan Porowski
Jerzy Strzelec (do dnia 30 grudnia 1998 r.)
Władysław Surówka
Zdzisław Wiertel

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe