Komisja ds. ustalenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych

Tomasz Karcz 2011-09-21 drukuj

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI DORAŹNEJ

Komisja do spraw ustalenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych działa w zakresie wynikającym z art. ... ustawy o samorządzie powiatowym.

 

SKŁAD KOMISJI DO SPRAW USTALENIA WYSOKOŚCI DIET I ZWROTÓW KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH DLA RADNYCH


Przewodniczący Komisji:
Zdzisław Wiertel


Członkowie:
Bogdan Cuber
Barbara Grzywacz
Zbigniew Jarosz
Jan Klęczar
Zbigniew Kulczyk
Janusz Marszałek
Stanisław Rydzoń
Zbigniew Szczerbik
Zdzisław Wojtas

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe