Komisja do spraw Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Tomasz Karcz 2011-09-21 drukuj

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI DORAŹNEJ

Komisja do spraw Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa działa w zakresie wynikającym z art. ... ustawy o samorządzie powiatowym.

 

SKŁAD KOMISJI DO SPRAW STATUTU I REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA

 

Przewodniczący Komisji:
Wiesław Konrad Czarnik


Członkowie:
Henryk Boruta
Barbara Grzywacz 
Jerzy Jankowicz
Eugeniusz Królicki
Janusz Marszałek
Stanisław Rydzoń (do dnia 1 października 2001 r.)
Jerzy Strzelec (do dnia 30 grudnia 1998 r.)
Zbigniew Szczerbik (do dnia 15 października 1999 r.)
Zdzisław Wiertel

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe