XXXVII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2017-10-18 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXXVII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. – druk 328;

  2. zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 329;
  3. zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2018 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk 327;
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w branżowe szkoły I stopnia, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe – druk 324;
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w policealne szkoły, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe – druk 325;
  6. stwierdzenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Oświęcimiu, dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Oświęcimiu w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Oświęcimiu i dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Oświęcimiu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Oświęcimiu – druk 326;
  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu – druk 323;
  8. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego – druk 330.

 

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe