Dane o środowisku

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

Aktualna baza danych:

Wyszukiwanie kart w Wykazie:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+O%C5%9Bwi%C4%99cimiu

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe