Petycje - 2017 rok

Petycja Mieszkańców Sołectwa Jawiszowice

Petycja z dnia 17 marca 2017 r. Mieszkańców Sołectwa Jawiszowice Gmina Brzeszcze w sprawie podjęcia działań zmierzajacych do poprawy stanu bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej Nr 1875 K, ul. Przeczna w Jawiszowicach.

Petycja skierowana w dniu 23 marca 2017 r. do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Odpowiedź z dnia 6 czerwca 2017 r.  na wniesioną petycję przez Mieszkańców Sołectwa Jawiszowice znajduje się w pliku do pobrania.


Petycja Mieszkańców Grojca

Petycja z dnia 16 września 2017 r. Mieszkańców Grojca w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellończyka, w pobliżu ul. Skotnica w Grojcu.

Petycja skierowana w dniu 29 września 2017 r. do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Odpowiedź z dnia 27 grudnia 2017 r. na w/w petycję znajduje się w pliku do pobrania.


Petycja Mieszkańców Babic

Petycja Mieszkańców Miejscowości Babice, z dnia 11 września 2017 r., dotycząca wykonania chodnika w Brzezince na ulicy Sportowej (od strony Ośrodka Sportu  i Rekreacji Gminy Oświęcim, w stronę Babic).

Petycja została przekazana w dniu 12.09.2017 r., do Pana Alberta Bartosza – Wójta Gminy Oświęcim.

Adresat Petycji, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, przesłał Petycję do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (data wpływu do tut. Urzędu: 12.10.2017 r.).

Odpowiedź z dnia 29 grudnia 2017 r. na w/w petycję znajduje się w pliku do pobrania.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe