Petycje - 2015 rok

Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k.

Petycja wniesiona przez Kancelarię Prawną "Świeca i Wspólnicy" sp.k. z Warszawy w sprawie wszczęcia kontroli w trybie art.  83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 t.j. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jaki czynności w sprawie podjął powiatowy rzecznik konsumentów.
Petycja wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Odpowiedź z dnia 1 grudnia 2015 r.  na wniesioną petycję przez Kancelarię Prawną "Świeca i Wspólnicy" znajduje się w pliku do pobrania.


Pismem z dnia 1 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG zwróciło się do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o podniesienie na sesji Rady Powiatu okoliczności przedstawionych w piśmie. 
W dniu 7 czerwca 2016 r. została udzielona odpowiedź Stowarzyszeniu Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG.

W/w dokumenty znajduja się w plikach do pobrania.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe