XXXIII sesja Rady Powiatu

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXXIII sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały Nr XXX/301/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach” - druk 300;

  2. przekazania Gminie Kęty zarządu nad odcinkami dróg powiatowych nr 1823K - ul. Legionów  w Kętach oraz nr 1820K - ul. Sobieskiego w Kętach w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach” - druk 302;

  3. powierzenia Gminie Oświęcim wykonania zadań własnych Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych  - druk 297;

  4. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. - druk 304;

  5. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu - druk 303;

  6. emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk 301;

  7. utworzenia muzeum – samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) oraz nadania statutu Muzeum - druk 282.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe