XXXII sesja Rady Powiatu w dniu 28.06.2017 r.

Interpelacje:

Radny Adam Sowa poprosił o interwencję w sprawie przejazdu kolejowego na Błoniach w Oświęcimiu. Podczas planowanego remontu wiaduktu, który będzie wykonywany w ramach przebudowy linii kolejowej Oświęcim – Trzebinia nie zostało uwzględnione poszerzenie przejazdu pod mostem. Radny zwrócił uwagę na bezpieczeństwo oraz płynność ruchu, dodając iż należy dążyć do poszerzenia części wiaduktu. (odpowiedź 1)

Radny Wojciech Kajdas złożył interpelację w sprawie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego. ( załacznik 1 , odpowiedź 2

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe