XXXI sesja Rady Powiatu w dniu 24.05.2017 r.

Interpelacje:

Radny Marcin Niedziela złożył interpelację w sprawie procederu nakłaniania, wywierania nacisków czy sugestii wobec uczniów, którzy mają problemy z przedmiotami maturalnymi do rezygnowania z przystąpienia do egzaminu dojrzałości w zamian za ukończenie szkoły. (załącznik 1, odpowiedź 1)

Zapytania:

Radny Wojciech Kajdas:

1)  Zadanie: Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Nojego.

Radny zapytał, czy przebudowa przewiduje modernizację sygnalizacji świetlnej
na tzw. inteligentną na dwóch skrzyżowaniach: 

-       ul. Dąbrowskiego z ul. Szpitalną i ul. Śniadeckiego,
-       ul. Dąbrowskiego z ul. Wysokie Brzegi i ul. Nojego

2)   Zawnioskował o zajęcie się przez Zarząd utworzeniem zadania pn. „Przebudowa ul. Ofiar Faszyzmu  w Brzezince” na odcinku pomiędzy dwoma bramami KL Birkenau, wraz z wykonaniem chodnika mającego na celu poprawę bezpieczeństwa osób odwiedzających KL Birkenau.

 

Radny Andrzej Skrzypiński zapytał :

  1. Jaki jest stan  ul. Dąbrowskiego za mostem Piastowskim, na odcinku gdzie budowany jest hotel na bulwarach. Zauważyć można deformację przy prawej krawędzi jezdni, droga się zapada, dotyczy to również chodnika. Uszkodzenie drogi pogłębia się, w związku z tym Radny chciałby wiedzieć czy ktoś kontroluje stan tej drogi oraz co jest przyczyną deformacji na drodze.
  1. Kiedy mieszkańcy będą mieli dostęp do poradni diabetologicznej w Szpitalu Powiatowym
    w Oświęcimiu?

Radny Józef Szafran zapy0tał jak wygląda przygotowanie do termomodernizacji w szkołach powiatowych?

Radny Paweł Kobielusz zapytał:

  1. Czy w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu prowadzone są działania prokuratorskie? Jeśli tak, to czego dotyczą.
  2. Czy sale lekcyjne w PZ Nr 3 spełniają normy ppoż oraz bhp w związku z ilością uczniów, która będzie uczęszczać do szkoły po utworzeniu Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu?
  3. Czy adaptowane są pomieszczenia w piwnicach szkoły na sale lekcyjne?
  4. Nawiązując do zapewnień ze strony Zarządu że żaden nauczyciel nie zostanie zwolniony, Radny zapytał, czy prawdą jest że w Centrum Kształcenia Praktycznego zostało zwolnionych dwóch nauczycieli, a pięciu innym ograniczono etaty ?

Radny Adam Merta zapytał, na jakim etapie jest planowanie i przygotowanie do remontu
ul. Leśnej w Gminie Przeciszów. Z uzyskanych informacji podczas sesji Gminy Przeciszów wynika, że wystąpiły opóźnienia w planowaniu tej inwestycji. Zapytał również o to jak wygląda współpraca Powiatu z Gminą Przeciszów oraz jaki byłby zakres realizacji inwestycji

 

Na pozostałe zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas XXXI sesji
( Protokół Nr XXXI/2017 z dnia 24 czerwca 2017 r.)

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe