XXX sesja Rady Powiatu w dniu 27.04.2017 r.

Interpelacje:

1)  Radny Dariusz Gawęda złożył interpelację w imieniu mieszkańców Witkowic dotyczącą podjęcia starań w celu kontynuacji remontu ul. Beskidzkiej wraz z budową chodnika ( załącznik 1, odpowiedź 1)

2)  Radny Józef Szafran złożył interpelację w imieniu  swoim oraz mieszkańców sołectwa Malec w sprawie przebudowy ulic Świętojańskiej i Stawowej w Malcu. (załącznik 2, odpowiedź 2)

3)  Radny Wojciech Kajdas – interpelacja dotycząca wzorów dokumentów na stronie internetowej powiatu. (załącznik 3, odpowiedź 3)

 

Radny Marcin Niedziela złożył wniosek o powołanie Komisji złożonej
z przedstawicieli Powiatu Oświęcimskiego Gmin, Policji i innych podmiotów mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych. (załącznik 4, odpowiedź 4)

Zapytania:

Radny Andrzej Skrzypiński:

1)  Odniósł się do zniszczonej mozaiki znajdującej się na murze Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

Radny zapytał, czy mozaika podlega uregulowaniom prawa autorskiego, jeśli tak to
w jaki sposób uregulowano kwestie korzystania z majątkowych praw autorskich oraz
w jaki sposób zabezpieczono powiat przed roszczeniem twórcy na wypadek skorzystania z osobistych praw autorskich?

2)  Pytanie dotyczące remontu drogi powiatowej ul. Krasińskiego w Chełmku. Radny zapytał,
czy był wyznaczony termin odbioru, jeśli tak to czy dokonano odbioru oraz czy dokumenty odbioru zostały podpisane?

 

Radny Mariusz Jarosz:

W imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” poprosił o umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej lub na tzw. dysku w „chmurze” poza przetargowych umów na dostawy i świadczenia usług zawartych w trakcie V kadencji Rady Powiatu.
W  przypadku przeciwskazań do przekazania takich dokumentów, Radny prosi o odpowiedź pisemną.

Radna Grażyna Kopeć:

W związku z planowaną przebudową ulicy Jezioro na skrzyżowaniu z ulicą Porębską, Radna zapytała, czy remont będzie uwzględniać oświetlenie skrzyżowania?

 

Na pozostałe zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas XXX sesji (Protokół Nr XXX/2017 z dnia 27.04.2017 r.)

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe