XXXII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2017-06-22 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXXII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – druk 291;
 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – druk 290;
 3. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – druk 289;
 4. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2016 rok – druk 288;
 5. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. – druk 298;
 6. zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 299;
 7. zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych – druk 296;
 8. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 292;
 9. zmiany uchwały Nr XXIX/280/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2017 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 293;
 10. utworzenia muzeum – samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Sprawiedliwi spod Auschwitz (w organizacji) – druk 282;
 11. udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 294;
 12. udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 295;
 13. powierzenia Gminie Oświęcim wykonania zadań własnych Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 297;
 14. zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Rudze – druk 287.

 

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe