XXX sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2017-04-21 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXX sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. – druk 276;
  2. zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 277;
  3. pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarski – druk 265;
  4. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 272;
  5. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 271;
  6. wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy – druk 274;
  7. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk 270;
  8. powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820K ul. Szkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach – druk 275;
  9. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – druk 273.

   

   

   

  Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

  Załączniki

  Zmiany dokumentu

  Menu podmiotu

  Menu przedmiotowe