Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2015.

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016.

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017.

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2018.

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2019.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe