XXVII sesja Rady Powiatu w dniu 25.01.2017 r.

Zapytania:

Radny Andrzej Skrzypiński w sprawie kontynuacji budowy Drogi Współpracy Regionalnej w kierunku Jaworzna węzła autostradowego w Jeleniu. Kilkanaście  lat temu zakładano budowę Drogi Współpracy Regionalnej, która włączała by się z ulicy Chemików przez Bobrek do Libiąża i dotarła do ronda przy ulicy Krakowskiej, tak aby włączyć się do węzła autostradowego w Jaworznie Dębie. Radny wyjaśnił, że jest to pełny węzeł autostradowy ale można korzystać jedynie z wjazdu i zjazdu w stronę Katowic natomiast zjazd w stronę Krakowa jest zamknięty. Powiat Oświęcimski wraz z Gminami postulował aby ująć budowę tej drogi w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Niestety stanowisko Zarządu Województwa do niedawna  w kwestii budowy tej drogi było negatywne z powodu tego, że  droga która wyprowadzała ruch ciężarowy z Oświęcimia w kierunku autostrady miała kończyć się węzłem autostradowym w Jeleniu. W związku z tym Samorząd Województwa zaproponował jako projekt alternatywny budowę obwodnicy Chrzanowa oraz dodatkowego węzła autostradowego w Byczynie. Odległość jaka dzięki węzeł autostradowy  w Jeleniu do Byczyny nie przekracza 5 km. Koszt budowy nowego węzła wynosi około 180 mln złotych natomiast uruchomienie całego węzła  w Jeleniu jest kwestią otwarcia bramki. W związku z tym chciałby zachęcić Zarząd do ponownego wyciagnięcia na światło dzienne tego projektu. Podczas budowy drugiego odcinka DWR czas dojazdu do autostrady w Chrzanowie skróci się do 8 minut, w przeciwnym przypadku wiąże się to z przejazdem przez teren zabudowany i tylko na krótkich odcinkach prędkość jest podniesiona do tego dochodzą światła. W związku z tym,  poprosił aby wznowić rozmowy z samorządowcami na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz Powiatu Chrzanowskiego, władzami Libiąża jak i zapoznać się z  wnioskami i przemyśleniami Prezydenta Jaworzna.

 

Radny Mariusz Jarosz wspomniał, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Oświęcimskiego pojawiły się uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 stycznia 2017 r. Nr 8/434/2017 oraz 9/435/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. W związku z tym Radny zapytał, jakie kryteria wyboru decydowały o podmiotach, które dotację otrzymają, oraz poprosił o podanie uzasadnienia odrzucenia pozostałych kandydatów wraz z zestawieniem wysokości kwot wnioskowanych przez podmioty (odpowiedź). 

 

Radna Teresa Jankowska zapytała  czy prowadzone są rozmowy z Gminą Brzeszcze odnośnie funkcjonowania filii Środowiskowego Domu Samopomocy. Radna zapytała również o perspektywy i rozwiązania impasu z ubiegłego roku.

 

Radny Paweł Kobielusz zapytał jakie są terminy budowy DWR o której wspomniał Radny Andrzej Skrzypiński ponieważ, prace tam prowadzone są powoli. Radny chciałby wiedzieć  czy może skorzystać z możliwości wypowiedzenia się w gazecie wydawanej przez Powiat Oświęcimski. Radny poruszył temat rozbudowy strony internetowej Powiatu w tym umieszczania na niej nagrań z przebiegu sesji, zdaniem Radnego materiał z ostatniego posiedzenia był manipulowany i nie odzwierciedlał faktycznych zdarzeń na posiedzeniu Rady dlatego chciałby wiedzieć ktoś realizuje te nagrania oraz  jakie Powiat ponosi koszty w związku z realizacja nagrań.

 

Na w/w zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas XXVII sesji ( Protokół Nr XXVII/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.)

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe