XXVI sesja rady Powiatu 20.12.2016 r.

Zapytanie:

Radny Wojciech Kajdas zgłosił złe warunki na drodze Granicznej w Zatorze. Poprosił aby Zarząd wpłynął na inwestora inwestycji w Zatorze, aby uporządkował drogę.
Na jezdni zauważalne są sporej wielkości kamienie oraz maź błotna, które zagrażają bezpieczeństwu kierowców i mieszkańców Zatora.

Na w/w zapytanie została udzielona odpowiedź ustna podczas XXVI sesji (Protokół Nr XXVI/2016 z dnia 20.12.2016 r., str. 12-13)

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe