XXIII sesja Rady Powiatu 29.09.2016 r.

Interpelacje:

 Radny Wojeciech Kajdas:

  1. Dot. odmalowania farbą drogowa linii wskazujących skrajnie drogi nr  1773K (załącznik, odpowiedź);
  2. Dot. ścięcia poboczy drogi powiatowej nr 1773K w miejscowości Smolice (załącznik, odpowiedź);
  3. Dot. przebudowy drogi powiatowej na 1807K w Trzebieńczycach  (załącznikodpowiedź);
  4. Dot. naprawy nawierzchni drogi powiatowej na 1807K na odcinku Zator-Graboszyce  ( załącznik, odpowiedź).

Zapytania:

Radny Wojciech Kajdas zapytał, na jakim etapie są aktualnie przygotowania do „akcji zima”, czy przystąpiono do przetargu na to zadanie oraz na jakiej podstawie powiat rozliczać się będzie z firmą, która wygra przetarg ?

Radny Paweł Kobielusz zadał pytanie odnośnie miejsc parkingowych w związku z prowadzoną przebudową ul. Słowackiego w Oświęcimiu. Zauważył, że miejsca parkingowe tworzone są równolegle a nie prostopadłe do jezdni. Celem inwestycji miała być poprawa komfortu życia mieszkańców, dlatego chciałby otrzymać wyjaśnienia, które przekaże później mieszkańcom. Radny poprosił, aby odpowiedź na jego zapytanie została udzielona w formie pisemnej (odpowiedź).

Radny Adam Sowa zapytał, czy będzie lub była realizowana jesienna wycinka drzew przy drogach powiatowych. Dodał, że mieszkańcy ul. Wadowickiej w Porębie Wielkiej zgłosili taką potrzebę.

Radny Andrzej Skrzypiński, zapytał o stan zaawansowania prac inwestycji przy ul. Krasińskiego w Chełmku, jakie są ewentualne zagrożenia terminowego wykonania prac oraz jaka jest ogólna ocena współpracy z firmą wykonująca inwestycję ponieważ zauważył chaos oraz brak zabezpieczeń przy pracach co stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Radny zapytał również, na jakim etapie są prace przy budowie chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku?

Radna Grażyna Kopeć zapytała o termin wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Jezioro z
ul. Porębską i Wadowicką?

 

Na w/w zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas XXIII sesji ( Protokół Nr XXIII/2016 z dnia 29.09.2016 r., str. 13-14)

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe