Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w załączeniu przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe