XXVII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2017-01-19 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXVII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego – druk 247;
   
 2. wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na czas określony pomieszczeń w budynku położonym w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – druk 230;

 3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (na rzecz PPP w Oświęcimiu) – druk 237;

 4. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (na rzecz PCPR w Oświęcimiu) – druk 238;

 5. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 240;

 6. rozwiązania Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku – druk 241;

 7. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmku – druk 242;

 8. likwidacji Technikum w Chełmku – druk 243;

 9. likwidacja Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmku – druk 244;

 10. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku – druk 245;

 11. likwidacji Szkoły Policealnej w Chełmku – druk 246;

 12.  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2017 – druk 239.

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe