XXVI sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2016-12-13 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXVI sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok – druk 226;
   
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 227;

 3. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk 233;

 4. zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 234;

 5. wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016  – druk 235;

 6.  wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora I Oddziału Chorób Wewnętrznych   – druk 228;

 7. wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologiczno–Położniczego  – druk 229;

 8. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VANMED” W. Modzelewski, W. Sieprawski Spółka Jawna w Oświęcimiu – druk 231;

 9.  uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2017  – druk 232.

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe