XXV sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2016-11-17 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXV sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk 222;

 2. zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 223;

 3. zmiany uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego  – druk 224;

 4.  zmiany uchwały Nr XVI/164/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2016 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 219;

 5. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń dla OCULUS Oświęcim Sp. z o.o. w Oświęcimiu  – druk 212;

 6. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia Oświęcimskiemu Centrum Laryngologicznemu Sp. z o.o. w Oświęcimiu oraz OCULUS Oświęcim Sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk 213;

 7.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na oddanie w użytkowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu działki nr 2007/19 (obręb Oświęcim miasto Oświęcim) na czas nieoznaczony – druk 211;

 8. określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym   – druk 216;

 9.  zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu poprzez zmianę siedziby  – druk 218;

 10. trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – druk 221;

 11. uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” – druk 217;

 12. powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb” – druk 214;

 13. powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb” – druk 215;

 14. zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Grodzisko – druk 220.

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe