XXIV sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2016-10-13 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXIV sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk 210;

  2. zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 208;

  3. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok 2016  – druk 203;

  4.  zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 209;

  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na oddanie w użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu działki nr 2007/23 (obręb Oświęcim miasto Oświęcim) na czas nieoznaczony  – druk 204;

  6. dokonania na rzecz Gminy Brzeszcze darowizny działki nr 758/422 położonej w Brzeszczach – druk 188;

  7. ustalenia udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego” – Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku – druk 205;

  8. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 206;

  9. wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego – druk 207.

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe