XXIII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2016-10-13 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXIII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk 198;

 2. zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 199;

 3. zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  – druk 200;

 4.  zmiany uchwały Nr XVI/164/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2016 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 190;

 5. zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2017 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  – druk 191;

 6. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu  – druk 188;

 7. ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Oświęcimskim – druk 174;

 8. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku – druk 192;

 9. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmku – druk 193;

 10. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Chełmku – druk 194;

 11. zamiaru likwidacji Technikum w Chełmku – druk 195;

 12. zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmku – druk 196;

 13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jawiszowicach składającej się z działki nr 755/33 oraz udziału 1/3 części w działkach nr 755/76, 755/49, 755/78, stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego – druk 177;

 14. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części działki nr 673/1 położonej w Grojcu z przeznaczeniem na umieszczenie masztu telekomunikacyjnego do transmisji sygnału internetowego – druk 178;

 15. dokonania na rzecz Gminy Kęty darowizny działek nr 3026/7, 3026/8, 3026/2, 3003 i 3004 położonych w Kętach obręb Wschód – druk 189;

 16. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 175;

 17. przekazania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Gminy Brzeszcze i udzielenia dotacji na ten cel – druk 179;

 18. określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk 197.

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe