XXII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2016-09-22 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXII sesję.

Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 186;

  2. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk 187;

  3. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczki – druk 176;

  4. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 510052K ul. Podlas w Malcu od km 0+003 do km 0+998” – druk 180;

  5. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+020,00 – km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+000,00 – 0+504,00” – druk 181;

  6. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulicy Długiej /nr 510933K/ w kilometrażu od 0+0,00 do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr 510932K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek” – druk 182;

  7. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze – ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa” – druk 183;

  8. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przeciszów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 510355K ul. Kasztanowa w Piotrowicach” – druk 184;

  9. powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bielanach” – druk 185.

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe