XVII sesja w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Interepelacja:

Radny Józef Szafran
W imieniu Zarządu Dzielnicy „Stare Miasto” w Kętach zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o kontynuację budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1846K – ulica Kęckie Góry Północne w Kętach (załącznik). Odpowiedź.  

Zapytania:

Radny Józef Szafran
Zapytał o etap przygotowania szkół powiatowych do termomodernizacji? 

Radny Paweł Kobielusz
Zapytał o stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie wniosku Komisji Edukacji i Promocji Powiatu z dnia 18 kwietnia 2016 r.? 
Wniosek dotyczy wyrażenia zgody na przeprowadzenie naboru do klasy dwudyscyplinowej: piłka siatkowa dziewcząt oraz hokej w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

Radny Andrzej Skrzypiński
Zapytał, czy Starosta Oświęcimski rozpoczął kontrolę w związku z ostatnimi bulwersującymi wydarzeniami w Stowarzyszeniu „Szansa” w Oświęcimiu?

Radny Adam Sowa
Przypomniał o prośbie Rady Gminy Oświęcim mającej na celu dokonanie przeglądu dróg powiatowych na terenie gminy Oświęcim z uwagi na fakty, że w wielu miejsach występują tzw. „wybrzuszenia” przy zewnętrznych krawędziach powodujące piętrzenie się wody i niekorzystne warunki na drogach. Ponadto Radni Gminy, zwrócili się również o uzupełnienie poboczy.

Radny poprosił Zarząd aby ten zwrócił  się do Wojewody oraz Zarządu  RZGW z zapytaniem na jakim etapie i czy przewidywane są prace związane z regulacja wałów, a szczególnie chodzi o odcinek 750 m wzdłuż tzw. starej Wisły w rejonie Harmęż i Pław.

Na w/w zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas XVII sesji (Protokół Nr XVII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., str. 8-9).


Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe