XVI sesja w dniu 23 marca 2016 r.

Interpelacja:

Radny Sławomir Momot
Interpelacja w sprawie umieszczenia w budżecie powiatu na 2016 r. zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej Nr 1807 K Zator-Wożniki (załącznik). Odpowiedź.

Zapytanie:

Radny Kazimierz Homa
Zapytał, czy Zarząd zaniecha budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu z racji braku miejsca pod inwestycję? Czy też działania Zarządu idą w stronę poszukiwania nowej lokalizacji inwestycji?

Na w/w zapytanie została udzielona odpowiedź ustna podczas XV sesji (Protokół Nr XVI/2016 z dnia 23 marca 2016 r., str. 13).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe