XV sesja w dniu 17 lutego 2016 r.

Zapytania:

Radny Paweł Kobielusz
Zapytał, czy zostało wydane pozwolenie na budowę spalarni odpadów w Oświęcimiu, a jeśli tak, to kiedy i na jakich warunkach? Radnego interesują szczegółowe informacje na ten temat. Odpowiedź zał. nr 1.

Radna Teresa Jankowska
Zapytała o aktualną sytuację dotyczącą byłej przychodni górniczej w Brzeszczach oraz  o informacje odnośnie sprzedaży tego obiektu.

Radny Andrzej Skrzypiński

 1. Odniósł się do sytuacji związanej z funkcjonowaniem i perspektywami Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół w Chełmku. Radny zapytał o prognozowany nabór oraz plany Zarządu dotyczące dalszego funkcjonowania szkoły?
 2. Drugim tematem poruszonym przez Radnego jest publikowanie na stronach internetowych i niektórych portalach informacyjnych materiałów filmowych prezentujących działalność Zarządu Powiatu i instytucji związanych, czy też ważnych z punktu widzenia wydarzeń kulturalnych.
  Pan Andrzej Skrzypiński zwrócił szczególną uwagę na konsultowanie treści materiału filmowego, który trafia do oglądu publicznego. W dwóch materiałach filmowych radny zauważył niedoskonałości, które dotyczą pokazu filmowego Stowarzyszenia Projekt Pilecki, gdzie największą wpadką lektora jest oświadczenie, cyt. „Rotmistrz Pilecki uciekł z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu”. Radny przypomniał, że takiego obozu nigdy w Oświęcimiu nie było. Istniał obóz koncentracyjny w Auschwitz. W dalszej części filmu prowadzono wywiad podpisany, rzekomo z widzem filmu, a był to dr Ryszard Sobieraj – Prezes Stowarzyszenia  Krzewienia  Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza  Witolda Pileckiego z Chrzanowa, instytucji która wspomagała tworzenie filmu, co wymagało odpowiedniego zaprezentowania postaci.
  W kolejnym materiale filmowym dotyczącym 25-lecia Klasztoru i Parafii Matki Boskiej Niepokalanej w Harmężach, Radny zauważył inne niefortunne sformułowania. Cyt. „Wiele grup przybywa do Oświęcimia aby odwiedzić KL Auschwitz-Birkenau.Dodatkową atrakcją jest wystawa „Klisze pamięci” Mariana Kołodzieja”.
  Radny przypomniał, że chodzi o wystawę „Klisze pamięci” w piwnicach Klasztoru w Harmężach. Radny stwierdził, że można różnie nazywać dzieło życia Mariana Kołodzieja, ale nigdy w życiu nie powinno zostać nazwane „atrakcją”.
  W związku z powyższym radny zapytał, czy materiały filmowe są konsultowane z członkami Zarządu, a jeśli tak, to z kim?

Radny Krzysztof Wolak

 1. Odnosząc się do sprawy budowy oczyszczalni ścieków na terenie Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu zapytał, dlaczego nie doszło do porozumienia w tej sprawie z Gminą Oświęcim?
  Z wiedzy Radnego wynika, że Gmina będzie musiała wybudować szamba zamykane i jedno z nich będzie znajdować się na placu szkolnym tuż przed PZOL w Grojcu.
 2. Poruszył również temat złego oznakowania wałów na terenie Dwory II. Dodał, że mieszkańcy wjeżdżając na wały, doprowadzają do ich zniszczenia. Podczas remontu wału została zniszczona droga i dlatego prosi o interwencję w tej sprawie.
 3. Radny wspomniał również o dużym uszkodzeniu ulicy Jezioro i ulicy Grojeckiej, które wymagają naprawy.
  Odpowiedź zał. nr 2.

Radny Wojciech Kajdas

 1. Zapytał o termin i założenia do przetargu na pozimowe remonty dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego?
 2. Chciałby też wiedzieć, czy planowana jest wycinka drzew „skrajni” dróg?
  Odpowiedź zał. nr 3.

Radny Marcin Niedziela
Zapytał o etap przygotowanie do realizacji inwestycji ul. Żeromskiego w Kętach (Podlesie)?

Radny Adam Sowa
Poinformował, że Radni Gminy Oświęcim mają wątpliwości w stosunku do wykonawców, którzy przeprowadzają remonty na drogach powiatowych na terenie Gminy Oświęcim. Chodzi o niestaranne wykonywanie tych prac, a usterki nie są niwelowane w całości. Zwrócić uwagę należy na uszkodzenie o którym, wspomniał Radny Krzysztof Wolak, a także w Porębie Wielkiej na odcinku pomiędzy Strażą Pożarną a Kościołem.
Ponadto Radny zapytał o termin remontu wiaduktu na drodze powiatowej w kierunku Brzezinki?

Na w/w zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas XV sesji (Protokół Nr XV/2016 z dnia 17 lutego 2016 r., str. 16-17).

  Załączniki

  Zmiany dokumentu

  Menu podmiotu

  Menu przedmiotowe