XI sesja Rady Powiatu w dniu 21 października 2015 r.

Zapytania:

Radna Ewa Płonka odniosła się do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu pkt IV.10. „Wyrażenie zgody na podjęcie czynności zmierzających do sprzedaży części działki nr 3026/1 (Kęty Wschód) będącej obecnie w trwałym zarządzie PZ Nr 9 (Zarząd zaakceptował propozycję wydzielenia działki przylegającej bezpośrednio do ulicy Kościuszki, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod UP – tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne oraz wydzielenie wyjazdu wraz z parkingiem z przeznaczeniem na współwłasność Powiatu
i nowonabywcy).”

Radna stwierdziła, że z informacji przekazanych przez dyrektora PZ Nr 9 wynika, że nie przeprowadzono wcześniejszych konsultacji i rozmów z panią dyrektor na temat budynku przeznaczonego do sprzedaży. Dodała, że w tym budynku siedzibę ma TVKHD, a również młodzież ma tam zajęcia.
Radna oznajmiła, że podejmując taką decyzję należy rozpocząć od konsultacji z dyrektorem, konkludując zapytała, co dalej z tą sytuacją? Odpowiedź zał. nr 1.

Radny Kazimierz Homa odnosząc się do tematu braku odśnieżania chodników w okresie zimowym, zapytał czy dotyczy to również głównych dróg zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim tj. ul. Dąbrowskiego, ul. Śniadeckiego, ul. Olszewskiego itd. Odpowiedź zał. nr 2.

Radny Wojciech Kajdas

 1. W Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w kierunkach: kucharz, sprzedawca, fryzjer.
  W drugiej klasie w kierunku „fryzjer” kształci się 9 osób, osoby tej klasy muszą odbywać część nauki na kursach nauki teoretycznej przedmiotów zawodowych w Olkuszu. Przez miesiąc uczniowie mieszkają w bursie, w której znajduje się również Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, a także hotel pracowniczy. W niedawnym czasie w tym budynku doszło do bójki z wykorzystaniem noża. Do edukacji każdego ucznia w Olkuszu PZ Nr 4 dopłaca 500,00 zł (na 9 osobową klasę w zawodzie fryzjer to kwota 4.500,00 zł). Dodatkowo podobne lub większe koszty ponoszą rodzice na zakwaterowanie i utrzymanie dzieci.
  W PZ Nr 4 jest grono pedagogiczne wykwalifikowane z przedmiotów teoretycznych.
  W związku z powyższym Radny zapytał:
  • czy jest możliwe, aby uczniowie uczyli się przedmiotów teoretycznych zawodowych w szkole powiatowej;
  • jakie są wymagania w szkołach powiatowych odnośnie minimalnej liczby uczniów w klasach zawodowych, takich których należy wysyłać na kursy;
  • czy jest możliwe dopłacanie do edukacji uczniów z możliwością nauki w Oświęcimiu, jeśli nie, to czy jest szansa na naukę w zakresie części przedmiotów teoretycznych np. w PZ Nr 10 w Kętach.
   Radny poprosił o informację na temat wznowienia połączenia kolejowego nr 94 Kraków-Oświęcim przez Skawinę od grudnia 2015 r. Odpowiedź zał. nr 3.
  2. Radny poprosił o informację na temat wznowienia połączenia kolejowego nr 94 Kraków-Oświęcim przez Skawinę od grudnia 2015 r. Odpowiedź zał. nr 4.

Radny Krzysztof Wolak odniósł się do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu pkt IV.9. „Wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanych zbiornikami działek 653/4, 653/6, 653/8, 671/1, 672, 673/1, 688/1, 689/7, 689/10, 2096/1 położonych w Grojcu (na tzw. Górze Grojeckiej). Ustalono cenę wywoławczą w wysokości 1.073.500,00 zł, wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.”
Radny poprosił o informację na temat korzyści płynących z dzierżawy w/w działek?   Odpowiedź zał. nr 5.

Radny Adam Sowa zapytał, czy Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dopłaca do odśnieżania chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kęty. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Odpowiedź zał. nr 6.

Radny Józef Szafran zadał pytanie w temacie przeprowadzonego audytu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz zabezpieczenia środków na etat kalkulacyjny w wysokości 100,00 zł. Czym kierował się Zarząd Powiatu ustalając minimalną kwotę w wysokości 30,00 zł i dlaczego nie jest wyższa? Odpowiedź zał. nr 7.

Radny Paweł Kobielusz zwrócił uwagę , że nie otrzymał odpowiedzi na zapytanie z X sesji Rady Powiatu z dnia 23 września 2015 r. dotyczącą ustanowionego tonażu w obrębie miasta i osiedla w Oświęcimiu (treść zapytania). Odpowiedź zał. nr 8.

Na w/w zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas X sesji (Protokół Nr XI/2015 z dnia 21 października 2015 r., str. 27-28).

 

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe