VIII sesja Rady Powiatu w dniu 24 czerwca 2015 r.

Zapytania:

Radny Wojciech Kajdas odniósł się do interpelacji z dnia 21 kwietnia br. dotyczącej znaku B-18 o ograniczeniu 5t z dodatkową tabliczką „Nie dotyczy podmiotów posiadających zezwolenie” od skrzyżowania ul. Granicznej z ul. 3 Maja w Zatorze. Radny zapytał o spodziewany termin postawienia znaku, oraz na jakim etapie jest śledztwo prowadzone przez Policję odnośnie dwukrotnej kradzieży tego znaku w marcu 2015?

Radny Waldemar Klisiak odnosząc się do wniosku z dnia 17 marca br. dotyczącego przygotowania apelu skierowanego do Zarządu Dróg Krajowych, celem zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK 44 z ul. Jezioro (1897) oraz uwzględnienia w ramach remontu DK 44 budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, zapytał czy jest odpowiedź w tym temacie?

Radny Dariusz Gawęda zapytał, czy zostanie podpisana umowa z gminą Kęty w sprawie remontu ul. Beskidzkiej w Witkowicach. Ponadto radny chciałby wiedzieć, czy w tym roku zostanie wykonany projekt remontu całej ulicy wraz z budową chodnika? Odpowiedź zał. nr 1.

Radny Marcin Niedziela zapytał, w jakim trybie zostanie powołany nowy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu?

Radny Paweł Kobielusz  zapytał, czy jest szansa aby obecny Zarząd Powiatu pochylił się nad możliwością wjazdu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t na ulicę Tysiąclecia w Oświęcimiu? Odpowiedź zał. nr 2.

Radny Józef Szafran poprosił o przywrócenie do stanu pierwotnego terenu wokół Internatu przy PZ Nr 10 w Kętach, po przeprowadzonym remoncie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach. Odpowiedź zał. nr 3.


Na w/w zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas VIII sesji (Protokół Nr VIII/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., str. 10-11). 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe