Interpelacje złożone w okresie między sesjami

Radny Mariusz Jarosz
Interpelacja złożona w dniu 8 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2015 oraz wykonania w 2015 roku ekranu przeciwbłotnego (błotochronu) przy budynku usytuowanym przy drodze powiatowej w Polance Wielkiej (zał. nr 1). Odpowiedź zał. nr 1.

Radny Roman Gancarczyk
Interpelacja złożona w dniu 27 marca 2015 r. dotycząca podjęcia działań zmierzających do naprawy drogi powiatowej Nr 1895K na długości 8+720 - 11+163 tj. ul. Leśna w sołectwie Las i 11+163 - 13+553 tj. ul. Podlesie w sołectwie Przeciszów w Gminie Przeciszów (zał. nr 2). Odpowiedź zał. nr 2.

Radny Wojciech Kajdas
Interpelacja złożona w dniu 31 marca 2015 r. dotycząca odpowiedzi (SIR.0003.1.2015) na interpelację w sprawie drogi powiatowej Nr 1805K na odcinku ul. Granicznej w Zatorze (zał. nr 3).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe