IV sesja w dniu 28 stycznia 2015 r.

Zapytanie:

Radny Marcin Niedziela odnosząc się do pkt IV. 23. sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za okres od 11.12.2014 r. do 05.01.2015 r. oraz wykonywania Uchwał Rady Powiatu, zapytał czy Zarząd Powiatu ma zamiar zmienić zapis dotyczący jednorazowej kary za niewywiązanie się  z warunków zawartych w umowie w wys. 20.000 zł (brutto) i w inny sposób zabezpieczyć interesy powiatu do momentu wybudowania oczyszczalni. Radny stwierdził, że kwota 20.000 zł nie zabezpiecza tych interesów, ponieważ jest to niewielka kara, a przy tym poziomie ścieków, powiat zapłaci nabywcy około 7.000 zł.

Odpowiedź ustna podczas IV sesji Rady Powiatu  (Protokół Nr IV/2015 sesji z dnia 28 stycznia 2015 r.).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe