XXI sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2016-09-22 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXI sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – druk 164;
 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – druk 163;

 3. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2015 r. – druk 168;
   
 4. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk 170;

 5. zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 171;

 6. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Oświęcimskiego  – druk 162;

 7. powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w Wilczkowicach i Skidziniu”  – druk 166;

 8.  powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach etap II” – druk 169;

 9.  zmiany uchwały Nr XVI/164/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2016 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 165;

 10.  uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oświęcimskiego na lata 2016-2020” – druk 167.

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe