XIX sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2016-05-18 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XIX sesję.

Projekty uchwał dotyczące absolutorium w sprawach:

 a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2015 rok – druk 357;

 b) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2015 – druk 158.

 

Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk 160;

  2. zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 161;

  3. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 156;

  4. dokonania na rzecz Gminy Zator darowizny działek położonych w Zatorze zajętych pod ulice: Kolejową, Grunwaldzką i Piastowską w Zatorze – druk 154;

  5. ustanowienia preferencyjnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego na cele umieszczenia toalet przenośnych, pojemników na odpady oraz innych obiektów umieszczanych na potrzeby organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 r.  – druk 155.

 

 


 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe