Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji i Promocji Powiatu z 2016 roku.

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Oświęcimiu V kadencji z 2016 roku.

 

 

Oryginały protokołów znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańśkiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe