Tauron Dystrybucja S.A.

W dniu 09.03.2016 r. upłynął termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ). Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wnsiósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 08.02.2016 r. o symbolu WAB.6743.1.1.2016.K dotyczącego budowy siece nN w Kętach przy ul. Krótka, na działkach o nr ew. 3432/5, 3401/5, 3401/8, 3797/2, 3393/4, 3397/1, 3438, 3419, 3417/4, 3417/1, 3439, 3404, 3407/4.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe