Informacje o jednostce

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim
Dyrektor: 
tel/fax. 33 476 01 03,
kom.510 374 573,
e-mail: wsparcie@akcja.pl,
www.poik-oswiecim.pl


 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy pomoc mieszkańcom Powiatu Oświęcimskiego. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej dla nich sytuacji, spowodowanej różnymi problemami.

Do zadań Ośrodka, w szczególności należy:
- udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych
- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
- prowadzenie terapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe itp.)
- analiza problemów i dysfunkcji oraz ustalenie priorytetów w procesie ich rozwiązywania
- organizacja grup wsparcia, grup edukacyjno – terapeutycznych
- prowadzenie indywidualnych programów pomocy
- udzielanie informacji telefonicznej (wsparcie) - oferta dla osób szukających pomocy, chcących zachować anonimowość
- zabezpieczenie osobom noclegu, w nagłych sytuacjach kryzysowych, przez krótki okres czasu.

Wskazane zadania realizowane są poprzez:
- Wsparcie i doradztwo  
- Pomoc psychologiczna
- Pomoc prawna
- Pomoc pedagogiczna
- Pomoc terapeutyczna
- Terapia rodzinna lub indywidualna
- Konsultacja socjalna
- Mediacja rodzinna
- Terapia uzależnień
- Grupy wsparcia
- Hostel (w formie tymczasowego schronienia).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe