Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach - PŚDS Kęty

Ewa Zemła 2020-01-13 drukuj

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach
32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27a
tel./fax (33) 845-01-73

filia: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeszczach
32-620 Brzeszcze, ul. Mickiewicza 2
tel. (32) 211-19-54

  www.kety.naszsds.pl

https://kety.naszsds.pl/bip/

Dyrektor: Renata Englart - Janosz

Zadania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy:

 1.  podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób z diagnozą choroby psychicznej i  niepełnosprawnych intelektualnie,
 2. podnoszenie poziomu zaradności życiowej i sprawności psychofizycznej,
 3. poprawa jakości życia,
 4. zapobieganie degradacji psychofizycznej,
 5. wydłużanie okresów remisji choroby i zmniejszanie częstotliwości hospitalizacji,
 6. propagowanie tolerancyjnych postaw wobec chorych,
 7. wspieranie rodzin uczestników w radzeniu sobie ze stresem i trudną sytuacją życiową, wynikającą z istnienia choroby, czy niepełnosprawności.

Zadania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy realizowane są poprzez:

 1. opiekę psychologiczną,
 2. opiekę pielęgniarską,
 3. opiekę terapeutyczną,
 4. opiekę socjalną,
 5. konsultacje lekarskie,
 6. kulturoterapię,
 7. choreoterapię,
 8. psychoedukację,
 9. trening umiejętności społecznych,
 10. integrację ze środowiskiem lokalnym.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe