XIV sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2016-01-05 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XIV sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach w trzyletnie liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego – druk 123;

 2. powierzenia Gminie Chełmek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza
  w Chełmku”
  – druk 110;

 3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Zator na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej do ul. W. Grabskiego do DK 44 (o dł. ok. 60 mb), stanowiącej dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyżowanie w formie ronda, w gminie Zator” – druk 111;

 4. nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – druk 112;

 5. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (dz. w Bobrku) – druk 113;

 6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (dz. w Kętach) – druk 121;

 7. zmiany uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Karpia” – druk 120;

 8. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2016 – druk 122.

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe