XIII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2015-12-16 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XIII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 – druk 100;

 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 101;
   
 3. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.  – druk 116;

 4. zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 117;

 5. zmiany uchwały Nr XI/108/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – druk 118;

 6. wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej – druk 108;

 7. wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej – druk 109;

 8. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2016 – druk 115.
   

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe