XII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2015-11-10 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej” – druk 88;

 2. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk 95;

 3. zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 99;

 4. zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 97;

 5. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok 2015 – druk 96;

 6. zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2015 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 89;

 7. zmiany uchwały w sprawie zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych – druk 91;

 8. zmiany uchwały Nr XXI/205/2005 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – druk 93;

 9. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – druk 92;

 10. powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach” – druk 90;

 11. wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego – druk 94;

 12. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016 – druk 98.
   

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe