VII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2011-06-17 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na VII sesję.

Projekty uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
  2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
  3. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2010 r.
  4. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011;
  5. zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Oświęcimskiemu i jego jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych;
  6. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie;
  7. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za jego parkowanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego;
  8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;
  9. zmiany uchwały Nr IV/59/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2011 r. przyznawanych samorządowi powiatowemu według algorytmu;
  10. zmiany statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach.

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe