XI sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2015-10-15 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XI sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk 78;
   
 2. zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 79;
   
 3. przyjęcia do realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski strategiczny program rządowy – etap V 2016-2020” – druk 72;
   
 4. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzących przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji druk 76;
   
 5. zasady obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych – druk 73;
   
 6. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok – druk 74;
   
 7. szczegółowych warunków udzielania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski – druk 75;
   
 8. zmiany uchwały Nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk 77;
   
 9. połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – druk 80.

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe