Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - ZOZ

Ewa Zemła 2019-12-09 drukuj
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
tel/fax 33 844 82 67, 33 842 37 42
 www.szpital.oswiecim.pl
e-mail:  sekretariat@szpital.oswiecim.pl

Dyrektor: Edward Piechulek

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu jest jednym z większych i nowocześniejszych szpitali w Zachodniej Małopolsce ze specjalistyczną bazą zabiegowo – diagnostyczną.

Szpital dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną wykonując szeroki wachlarz badań laboratoryjnych, radiologicznych (RTG, Mammografia, Doppler, USG narządowe), neurologicznych (EEG, EMG, Doppler tętnic szyjnych), gastrologicznych (gastroskopia, kolonoskopia i rektoskopia) i kardiologicznych (EKG, UKG, EKG metodą Holtera, 24-godzinne monitorowanie RR metoda Holtera, EKG wysiłkowe).

Podstawowym celem działania jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i diagnostyki oraz szeroko rozumianej profilaktyki i edukacji pro zdrowotnej.

Szpital należy do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, Regionalnej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz Oddział Dziecięcy i Oddział Chirurgii Dziecięcej należą do Sieci Szpitali z Sercem, Oddział Dziecięcy ponadto jest zrzeszony w Sieci Szpitali Motylkowych.

Podstawowym celem działania jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie:

  1. lecznictwa szpitalnego,
  2. specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, w tym konsultacje w poszczególnych specjalnościach medycznych funkcjonujących w Zespole,
  3. rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej,
  4. wykonywanie badań diagnostycznych,
  5. medycyny ratunkowej,
  6. prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, a także programów zdrowotnych.

Ponadto wykonywanie innych zadań, pomocniczych względem działalności podstawowej poprzez prowadzenie: transportu sanitarnego, apteki szpitalnej, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.  

W strukturach Zespołu funkcjonuje 21 poradni specjalistycznych, zakład diagnostyki oraz pracownie diagnostyczne i terapeutyczne.

W ramach Pogotowia Ratunkowego funkcjonują Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa Medycznego

- 1 zespół specjalistyczny”S”

- 3,5 zespoły podstawowe „P”

Zgłoszenia przyjmowane są przez dyspozytora medycznego Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej nr 1 w Krakowie oraz zgodnie z zasadami ustalonymi w Wojewódzkim planie działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe