VIII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2015-06-16 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na VIII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:
 

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – druk 43;

 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – druk 44;

 3. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 51;

 4. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk 52;

 5. zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 53;

 6. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r. – druk 46;

 7. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – druk 47;

 8. zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 48;

 9. powierzenia Gminie Polanka Wielka zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej, na odcinku od km 0+000 do km 1+431, w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmująca: poszerzenie jezdni, budowę chodnika oraz budowę kanalizacji deszczowej” – druk 42;

 10. pozbawienie kategorii dróg powiatowych odcinków dróg nr 1892K – ul. Chemików oraz 1895K – ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu – druk 49;

 11. powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1853K Kęckie Góry Południowe w Kętach – etap II” – druk 50;

 12. akceptacja treści porozumienia międzynarodowego dotyczącego wzajemnej współpracy pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Powiatem Dachau – druk 45.

 


Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe