Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku

Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształących im. Jana Kilińskiego w Chełmku  z dniem 31 sierpnia 2017 r. został rozwiązany. 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe