Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu

Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiuw z dniem 31 sierpnia 2017 r. został rozwiązany, a szkoły wchodzące w skład zespołu:

  1. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Oświęcimiu
  2. Technikum Nr 4 w Oświęcimiu
  3. IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oświęcimiu
  4. Szkoła Policealna Nr 4 w Oświęcimiu

zostały z dniem 1 września 2017 r.  włączone w struktury Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 8.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe